среда, 22 ноября 2017 г.

Փոքրիկ դրախտ

<<Փոքրիկ դրախտ>> Խուլիո Կորտասար

Ընտրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարներից է: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը:

Այս ստեղծագործության մեջ գեներալ Օրանգուու նպատակն էր  շահ ստանալը: 18-ը լրացացած բոլոր պատանիներին ներարկում էին ոսկե ձկնիկներ, որոնք ապահովում էին իրենց երջանկությունը: Այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա: Երկրի կողմից սուտ էր, կեղծիք, փող աշխատելու միջոց էր և մարդկանց բութ վիճակում պահելը: Երջանկությունը անհնար է գնել: 


Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում «Փոքրիկ դրախտ»:
Ցո՛ւյց տվեք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

Ուշադիր լինելու դեպքում կտեսնենքոր երկրի բնակիչները երջանիկ են առավելապես երևակայության շնորհիվ
քան իրականության հետ ուղղակի շփման: Երևակայորեն ստեղծել էին փոքրիկ դրախտ ու հավատում էին դրան։

Комментариев нет:

Отправить комментарий