Հայոց լեզու, գրականություն

***
Եւ լուեալ Արտաշիսի զայսպիսի իմաստութեան բանս` գնաց  յեզր գետոյն. Եւ տեսեալ զկոյսն գեղեցիկ, եւ լուեալ ի նմանէ բանս իմաստութեան` ցանկացաւ կուսին: Եւ կոչեցեալ զդայեակն իւր զՍմբատ` յայտնէ նմա զկամս սրտի իւրոյ, առնուլ զօրիորդն Ալանաց ի կնութիւն իւր, եւ դաշինս եւ ուխտս հաստատել ընդ ազգի քաջացն, եւ զպատանին արձակել ի խաղաղութիւն: Եւ հաճոյ թուեցեալ Սմբատայ, յղէ առ արքայն Ալանաց` տալ զտիկին օրիորդն Ալանաց զՍաթենիկ ի կնութիւն Արտաշիսի: Եւ ասէ արքայն Ալանաց.
Եւ ուստի՞ տացէ քաջն Արտաշէս
Հազարս ի հազարաց եւ բիւրս ի բիւրուց
Ընդ քաջազգւոյ կոյս օրիորդիս ալանաց:

Կարդա այսպես.
զկամս - ըզկամըս
զտիկին - ըզտիկին
զՍմբատ - ըզՍմբատ
զՍաթենիկ - ըզՍաթենիկ
լուեալ - լվյալ
իմաստութեան - իմաստության
տեսեալ - տեսյալ
կոչեցեալ - կոչեցյալ
զդայեակն - ըզդայյակն
թուեցեալ - թվեցյալ
յեզր - հեզր
յայտնէ - հայտնե
յղէ - հղե
գետոյն - գետույն
զկոյսն - ըզկույսըն
բիւրս - բյուրս
բիւրուց - բյուրուց
ի կնութիւն - ի կնություն
ի խաղաղութիւն - ի խաղաղություն
իւր - յուր
իւրոյ - յուրո
քաջազգւոյ - քաջազգվո

Բառարան
ուստի՞ - որտեղի՞ց
տացէ - տա, կտա, պիտի տա, տալու է (ո՞րը կընտրես այս նախադասությունը փոխադրելիս)
ի բիւրուց - բյուրերից (տասը հազարներից)

ընդ քաջազգւոյ կույս օրիորդիս ալանաց - ալանաց քաջազգի կույս օրիորդի փոխարեն


09.13.2018


 1. Նախորդ դասի կետադրական առաջադրանքի վերլուծություն։
 2. Լրացրու տառերը և կետադրիր։
10-րդին
Վարդանը սփրթնեց աչքերը շողացին մռայլ մի ցոլքով և նա վերջին հայացքով մի ակնթարթում կտրեց զորագնդերը։ Նայեց նրանց, որոնք գնում էին դեպի սխրագործություն, որ չունի մահի երկյուղ։ Ահռելի ուժ իր թիկունքում զգաց ու վճռեց կռվել մինչև վերջին շունչը։

Շիփ-շիտակ զարկեց գետի մեջ՝ ուղիղ մատյան գնդի վրա։ Հայկական այրուձիի զորագնդերը մխրճվեցին պարսիկների մեջ. սկսվեց մի ահավոր նախճիր։ Մատյան գունդը ըն-րկեց և սկսեց հետ-հետ շրջվել՝ իրեն քաշելով պատառոտված ու շփոթված թևերը։ Վարդանը մի ակնթարթ տատանվեց, բայց իսկույն ևեթ մխրճվեց աջ թևը Սպթնյաց ուղտադրուժ զորագնդերի մեջ, որոնք չկարողանալով անդրադարձնել այդ հուծկու հարվածը, ժամանակ չունեցան սթափվելու։ Մոլեգնել սկսեց ռամկական կռիվը այդ անարվեստ, բայց ոհելից կռիվը։ Թվում էր վրիժառու դարերի կուտակված զայրույթն էր պոռթկում բռնակալների դեմ։
3. Հաշվիր, թե բարդ նախադասությունների կազմում քանի բաղադրիչ նախադասություն կա։ Որոշիր՝ ինչ հարաբերությունների մեջ են այդ բաղադրիչ նախադասությունները (համադասական, թե ստորադասական)։
4. Ուղղակի մեջբերվող խոսքը դարձրու անուղղակի։
9-եր
1. Սուրենն ասաց ինձ, որ չի առարկում, և այդ մասին հայտնեմ եղբորս:
2. Նա ասաց հորը, որ ինքը տանը կմնա մինչև նա աշխատանքից գա:
3. Սմբատը հարցրեց հյուրին, թե երբ է վերադարձել, և ինչ պետք է անել իրեն օգնելու համար:
4. Դու այն ժամանակ ինձ ասացիր, ինչքան էլ փորձեն քեզ վրա ճնշում գործադրեն, դու խիղճդ երբեք չես կորցնի:
5. Ոստիկանն ասաց, որ դու քո գործն արդել ավարտել ես, և հիմա ինձ պիտի օգնես:
6. Դու, տեսնելով նորեկի վերաբերմունքը իմ ու քո նկատմամբ,  զայրացած ասացիր նրան, որ վերցնի իրերը, հեռանա այստեղից ու այլևս չփորձի մեզ անհանգստացնել: 
7. Տանտերն ասաց Սուրենին, այսօրվա ձեր վարմունքն ու ձևերը միանգամայն ազնվականի են, և դրանք զարմացնում են ինձ և իմ հյուրերին:

5. Թարգմանիր առակը։

Дорогое обучение

Современная притча

Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковёр. Ещё бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, было уже поздно, деньги уплыли.
Зайдя в кабинет и чувствуя свою вину, он, не ожидая того, что ему скажут, произнёс:
— Я понимаю, что вы вправе меня уволить, и, признавая свою вину, принимаю ваше решение.
— Уволить? — произнёс руководитель. — Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение и не вправе разбрасываться такими ценными кадрами. Идите работать!
Источник: https://pritchi.ru/id_1679
IBM ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատվության էր կանչել վերջերս նշանակված երիտասարդ մենեջերի: Նա գործարք էր կնքել, որի պատճառով ֆիրման կորցրել էր տասը միլիոն դոլար: Երբ աշխատակիցը հասկացավ իր սխալը, արդեն ուշ էր՝ փողերը կորել էին: Մտնելով աշխատասենյակ, և զգալով իր սխալը, նա, չսպասելով, թե ինչ կասեն իրեն, ասաց.

-Ես հասկանում եմ, որ դուք իրավունք ունեք հեռացնելու ինձ, և, խոստովանելով իմ սխալը, ընդունում եմ ձեր որոշումը: 
-Հեռացնե՞լ - ասաց ղեկավարը.- Մենք հենց նոր ձեր ուսման վրա տասը միլիոն ծախսեցինք, և իրավունք չունենք այդպիսի թանկարժեք կադրերին բաց թողնել: Գնացեք աշխատելո՛ւ: 


09.07. 2018 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
16

Դեռ ավտոբուս չնստած՝ հիշեցի, որ Գեղարդի ճանապարհին՝ Ողջաբերդի մոտ է Չարենցի կամարը: Երբ այդ մասին հարցրի վարորդին, նրա վառվռուն աչքերը փայլեցին, ու նա զարմացավ, որ Չարենցին գիտեմ: Ասացի, որ Ուկրաինայում վաղուց հայտնի են նրա բանաստեղծությունները:Երբ ավտոբուսը կանգնեց, որձաքարե սանդուղքներով բլուրն ի վեր լռելյայն բարձրացանք դեպի քարե վարդագույն կամարը, և մեր աչքերի առջև բացվեց մի վեհաշուք, ապշեցուցիչ տեսարան. աստվածաշնչյան լեռը` ձյունաճերմակ Արարատը հպարտորեն վեր էր խոյացել` արևով ոսկևորված գագաթը ամպերի մշուշաքողի մեջ: Հափշտակված այդ անօրինակ գեղեցկությամբ՝ ակընդետ նայում էի: Թափանցիկ մշուշի մեջ փռվել էր Արարատյան դաշտը, որտեղ առաջին մարդիկ տնկել են խաղողի որթը և վաղնջական ժամանակներից հողին սերմ հանձնել: 

09.06.2018 

Ընթերցանություն.
Վիլյամ Սարոյան. «Մեքսիկացին»
 • Ընթերցանության համար՝ 10 րոպե
 • Քննարկում՝ յուրաքանչյուրին՝ 3-5 րոպե
 1. Ընտրել տեսակետներից մեկը և այն պաշտպանելու հիմքեր գտնել պատմվածքում.
 • Հորեղբայրը անխիղճ մարդ էր։
 • Հորեղբայրը սկզբից էլ գիտեր, որ մեքսիկացուն աշխատանք է տալու։
 • Տղան գիտեր, որ տորեղբայրը ընդունելու է մեքսիկացիներին։
 • Տղան չէր ուզում, որ հորեղբայրը մեքսիկացիներին ընդունի։
 • Մեքսիկացին աներես ու համառ, արժանապատվություն չունեցող մարդ էր։
 • Մեքսիկացին արժանապատիվ մարդ էր։
 • Մեքսիկացին լայնասիրտ մարդ էր։
2. Էսսե գրել՝ «Մեքսիկացին» պատմվածքի շուրջը։ Էսսեն պետք է պարունակի
 • Կարճ տեղեկություններ հեղինակի մասին
 • Գլխավոր խնդիրը՝ ինչի մասին է պատմվածքը
 • Հերոսներից յուրաքանչյուրի բնութագիրն ու նրանց ընդհանրությունը
 • Հեղինակի ասելիքը այս պատմվածքով
 • Քո կյանքից նմանատիպ մի դեպք։


Վիլյամ Սարոյան

Վիլյամ Սարոյանը ծնվել է 1908 թվականին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Գրողի ձևավորման մեջ մեծ դեր է խաղացել ինքնակրթությունը, ամերիկյան ու համաշխարհային գրականության ընթերցումը, հարազատ ժողովրդի հոգևոր մշակույթի, ավանդույթների, պատմության տարրերի ժառանգումը, հայկական շրջապատի ազգային ինքնատիպությունը։
Комментариев нет:

Отправить комментарий