четверг, 5 апреля 2018 г.

Каждому мусору - свой цвет

Каждому мусору - свой цвет

Поэтому цвета у уличных мусорных контейнеров - разные. К примеру, в Кельне можно увидеть контейнеры трех цветов - белого, зеленого и коричневого. Они предназначены для бутылок и банок, которые немцы сортируют сами, и окрашены соответственно цвету стекла. Выбрасывать стеклотару в контейнеры можно в строго определенное время, чтобы не нарушать покой жителей близлежащих домов.

Рядом обычно можно найти и небольшой ящик с надписью "Для батареек". Старые батарейки и аккумуляторы содержат высокотоксичные ядовитые вещества и переработке не поддаются. Поэтому они нуждаются в особой утилизации. И, наконец, у каждого подъезда или в подвалах домов стоят серые, желтые и синие контейнеры. Серые предназначены для пищевых отходов, которые компостируют, используют в качестве корма для скота, а также как топливо для производства электроэнергии. Желтые емкости предназначены для использованных пластиковых упаковок, из которых производят вторичные материалы. Синие контейнеры - для использованной бумаги

Այդ պատճառով, փողոցային աղբի արկղերի գույները տարբեր են: Օրինակ, Քյոլնում կարելի է տեսնել երեք գույնի արկղեր `սպիտակ, կանաչ և շագանակագույն: Նրանք նախատեսված են շշերի և բանկաների համար, որոնք գերմանացիները դասավորում են ինքնուրույն և ներկված են համապատասխան ապակու գույնի: Ապակյա տարան պետք է գցել աղբարկղը խիստ որոշակի ժամանակահատվածում, որպեսզի մոտակա տների բնակիչների անդորը չխանգարվի: 


Մոտակայքում սովորաբար կարելի է գտնել արկղ, որի վրա գրված է`« մարտկոցների համար »: Հին մարտկոցները և կուտակիչները պարունակում են թունավոր նյութեր և մշակման չեն ենթարկվում: Այդ պատճառով նրանք հատուկ վերամշակման կարիք ունեն: Եվ, վերջապես, ցանկացած մուտքի մոտ կամ նկուղներում տեղադրված են մոխրագույն, դեղին և կապույտ աղբարկղեր: Մոխրագույն աղբարկղերը նախատեսված են սննդի մնացորդների համար, որոնց պարարտացնում են և օգտագործում, որպես անասունների կեր, ինչպես նաև, որպես վառելիք էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար: Դեղին տարաները նախատեսված են օգտագործված պլաստմասե փաթեթների համար, որոնցից պատրաստում են երկրորդական նյութեր: Կապույտ արբարկղերը՝ օգտագործված թղթերի համար: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий